9k= Du học, Du học Anh

Đại học Surrey rất vui mừng được trao Giải thưởng Xuất sắc Quốc tế cho những sinh viên tài năng muốn theo học chương trình đại học tại trường. Những cơ hội này trị giá 5.000 đô la mỗi cơ hội và sẽ hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc học tập ở nước ngoài. Các quốc gia đủ điều kiện cho những ưu đãi này bao gồm bất kỳ quốc gia quốc tế nào bên ngoài Vương quốc Anh có lời đề nghị theo học chương trình cử nhân toàn thời gian tại FHEQ Cấp độ 4 (đầu vào năm đầu tiên). Để được xem xét, ứng viên phải gửi đơn đăng ký trực tuyến, bao gồm tất cả các yêu cầu tài liệu.

MÔ TẢ NGẮN GỌN

Tổ chức: Đại học Surrey

Cấp độ khóa học: Đại học

Số tiền thưởng: $ 5,000

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế

Tính đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học được cung cấp tại Đại học Surrey đủ điều kiện để đăng ký.

Học bổng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh.

QUYỀN LỢI

Khoản tài trợ được trao như một khoản miễn phí 5.000 bảng Anh. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tự chi trả học phí bất kể quốc tịch hoặc nơi cư trú. Chương trình dựa trên các ứng dụng cơ sở và các giải thưởng được quyết định bởi một hội đồng.

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải:

Là một sinh viên đóng học phí ở nước ngoài

Nhận lời đề nghị theo học chương trình cử nhân toàn thời gian tại FHEQ Cấp độ 4 (đầu vào năm thứ nhất)

Được tự tài trợ (bạn phải tự chi trả cho việc học của mình thay vì được tài trợ hoặc nhận học bổng khác)

Học bổng này không dành cho sinh viên từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Surrey (SISC)

Các ứng viên nhận được học bổng Vice-Chancellors Excellence sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ Học bổng Surrey nào khác.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Để có được cơ hội, bạn phải có thư mời nhập học từ trường Đại học. Các ứng dụng không có ID sinh viên / UCAS hợp lệ và thư mời nhập học sẽ không được đánh giá.

Để hoàn thành đơn đăng ký, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới. Đối với bất kỳ thắc mắc nào về học bổng, vui lòng gửi email tới địa chỉ international@surrey.ac.uk.

LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Nguồn : Học Bổng Bán Phần Bậc Đại Học Tại Đại Học Surrey 2023 - iVolunteer Vietnam