Giải thưởng

Học bổng tiến sĩ quốc tế, Hongkong, 2018

3 năm trước 0

Học bổng MEXT e3, Đại học Hokkaido, Nhật Bản, 2018

3 năm trước 0

Cuộc thi ảnh quốc tế, Trung tâm Sliver Eye, Mỹ, 2018

3 năm trước 0


Đăng ký Miễn Phí - HD Apply HB Thạc Sĩ 100% trường SP Jain, Úc kỳ học 2021

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^