Sau Đại Học

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU), Hồng Kông

3 năm trước 0

Đại học Newcastle, Anh

3 năm trước 0

Đại học Miami, Mỹ

3 năm trước 0

Đại học Luxembourg, Luxembourg

3 năm trước 0

Đại học Paris-Sud (Paris XI), Pháp

3 năm trước 0

Đại học Pompeu Fabra (UPF), Tây Ban Nha

3 năm trước 0

Weekly Sponsor

Trường Royal Holloway, University of London (RHUL), Anh

3 năm trước 0

Đại học Erlangen-Nuremberg (FAU), Đức

3 năm trước 0

Đại học Texas A&M (TAMU), Mỹ

3 năm trước 0

Đại học Cologne, Đức

3 năm trước 0

Trường Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israel

3 năm trước 0

Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU), Đan Mạch

3 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. 100% Miễn phí Apply

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.Chuyển đến thanh công cụ