Mỹ

Đại học Miami, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Texas A&M (TAMU), Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Iowa, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Hawai’i ở Manoa, Mỹ

4 năm trước 0

Trường Colorado School of Mines, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Texas in Dallas (UTD), Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Utah, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học Notre Dame, Mỹ

4 năm trước 0

Đại học California, Irvine (UC Irvine), Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Washington (UW), Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Purdue, Mỹ

5 năm trước 0

Đại học Illinois tại Urbana–Champaign (UIUC), Mỹ

5 năm trước 0

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.

Chuyển đến thanh công cụ