GIỚI THIỆU CHUNG:
Vrije Universiteit Brussel ( VUB ) là một trường đại học nói tiếng Hà Lan đặt tại Brussels, Bỉ, được thành lập vào năm 1834 với tư tưởng tự do học thuật. Theo đó, trường đại học là đa nguyên, mở cửa cho tất cả các sinh viên trên cơ sở bình đẳng không phân biệt chính trị, văn hóa, xã hội và được quản lý bằng cách sử dụng dân chủ cấu trúc, có nghĩa là tất cả các thành viên từ sinh viên đến giảng viên tham gia trong quá trình ra quyết định.
Để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, VUB thông báo Chương trình học bổng toàn phần tiến sĩ về Lịch sử Pháp lý và Lịch sử xây dựng Dành cho sinh viên quan tâm đến Nghiên cứu liên quan đến đánh giá kiến ​​thức thực hiện trong các trách nhiệm và quyền hạn của trường, cùng với đó là các quyền lợi đặc biệt.

THÔNG TIN HỌC BỔNG:
Trường đại học: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bỉ.
Ngành: Kỹ thuật, Kỹ thuật Kiến trúc.
Trình độ: Tiến sĩ.
Đối tượng: Sinh viên đến từ mọi quốc gia trên thế giới.
Phần thưởng: Học bổng toàn phần bao gồm học phí (12 tháng – tối đa 48 tháng) và các lợi ích khác.
Location: Bỉ.

ĐI KIỆN ỨNG TUYỂN:
Ứng viên có chuyên môn về nghiên cứu lịch sử và yêu thích lịch sử và / hoặc lịch sử thể chế. Có đam mê với lịch sử xây dựng và lịch sử kiến ​​trúc là một lợi ích.
Ứng viên có một trong các bằng: Thạc sĩ Lịch sử, Thạc sĩ Kiến trúc, Thạc sĩ Kỹ thuật Kiến trúc, Thạc sĩ Luật hoặc tương đương.
Thụ động kiến ​​thức thông thạo của cả tiếng Hà Lan và tiếng Pháp.
Trình độ Tiếng Anh B2.
Có các tập kỹ năng tốt.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng xã hội tốt.
Quan tâm đến việc tham gia các đại hội đồng quốc tế.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: Các ứng viên có thể đăng nhập học qua cổng thông tin của trường đại học. Đơn xin học bổng phải nộp trực tuyến .

LỖI HỖ TRỢ:
CV
Thư động lực
Học trình độ cao nhất

THÔNG TIN CHI TIẾT: TÂY ĐÂY

Nguồn : Cơ Hội Nhận Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại Đại Học VUB (Bỉ) Năm Học 2022-2023 - iVolunteer Vietnam