Chương trình học bổng của trường Quốc tế Birmingham Canada (BICC) trong
những năm qua đã giúp rất nhiều học sinh Việt Nam xuất sắc thực hiện ước mơ du
học và phát triển tài năng.
Để động viên, khuyến khích học sinh giữ vững và phát huy tốt hơn nữa thành tích
học tập, đồng thời tiếp sức cho các em trên chặng đường dài du học, BICC chính
thức ra mắt CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HÀNG NĂM dành cho học sinh của
BICC.
Với chương trình này, BICC sẽ trao tặng không chỉ học bổng đầu vào, mà học sinh
còn được nhận học bổng hàng năm, trong suốt quá trình học tập tại BICC.
HỌC BỔNG ĐẦU VÀO:
Đối tượng: Học sinh có nguyện vọng đăng ký học tại BICC.
Phương thức: Xét tuyển qua phỏng vấn.
Giá trị học bổng: 10% học phí cho học sinh đăng ký nhập học lớp 9-11.
15-25% học phí cho học sinh đăng ký nhập học lớp 12.

Hồ sơ học bổng: Bao gồm:

  • BICC Application Form
  • BICC Scholarship Application Form
  • Hộ chiếu
  • Bảng điểm trung học phổ thông
    Phỏng vấn: Sẽ được sắp xếp và thông báo tới học sinh.

HỌC BỔNG CÁC NĂM KẾ TIẾP:
Đối tượng 1: Học sinh đang học tại BICC đã nhận được học bổng đầu

vào của chương trình này.

Đối tượng 2: Học sinh đang theo học tại các trường trung học trên

toàn Canada có nguyện vọng học tại BICC.
Phương thức: Xét cấp học bổng dựa trên 2 tiêu chí:

  • GPA: 70% trở lên
  • Tham gia tốt các hoạt động tình nguyện.

Giá trị học bổng: 10% học phí hàng năm.
Hồ sơ học bổng: Bảng điểm hoặc Report Card của 2 học kỳ gần nhất.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HÀNG NĂM của BICC chính thức áp dụng
cho học sinh đăng ký nhập học từ học kỳ mùa Thu, tháng 9, 2022.