hoc bong du hoc my len toi 100 hoc phi tai la roche university Tin tức
Chương Trình Học Bổng Của American Pathways 4 Tin tức

Giới thiệu qua về trường Đại Học La Roche

  • Trường hàng đầu về kiến trúc nội thất
  • Trường dạy khiêu vũ tốt nhất ở Pennsylvania
  • Xếp hạng thứ 10 trong các trường đại học ở Pennsylvania

Những lợi ích khi học ở Trường Đại Học La Roche:

  • Đưa ra lộ trình vào đại học Pittsburgh.
  • Học sinh sẽ nhận được thư chấp nhận tạm thời khi đăng ký.
  • Được cung cấp dịch vụ tuyệt vời như dạy kèm hoặc viết luận miễn phí dành cho các học sinh quốc tế.
  • Các chương trình đại học : Kinh doanh, Quản lý, Giáo dục, Khoa học máy tính, Tư pháp hình sự, Y khoa, cũng như các ngành sáng tạo trong thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, khiêu vũ, điện ảnh và truyền thông.

American Education Pathways ( AEP ) sẽ cung cấp 2 gói học bổng dành cho học sinh Việt Nam :

  1. Học Bổng trị giá 72,000$ cho 5 năm học : Học sinh Việt Nam có thể dành được phần học bổng tổng cộng 5 năm với 1 năm học tại trường trung học Greenville và 4 năm tại đại học La Roche.

2. Học bổng trị giá 128,000$ cho 8 năm học : Học sinh Việt Nam có thể dành được phần học bổng tổng cộng 8 năm với 4 năm học tại trường trung học công giáo Kennedy và 4 năm học tại đại học La Roche.

Sự hấp dẫn của chương trình này là sự hiểu biết sâu sắc hơn về nền giáo dục Hoa Kỳ, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt hơn, giao tiếp xã hội tốt hơn với mối quan hệ sâu sắc hơn với bạn bè và gia đình người Mỹ, và cuối cùng, có cơ hội lớn hơn để vào các trường đại học tốt nghiệp hàng đầu và nhận được việc làm tại Hoa Kỳ.

Cả hai chương trình đều có những ưu điểm tùy thuộc vào nhu cầu của sinh viên, nhưng cả hai chương trình đều được hưởng hỗ trợ dài hạn của AEP với học bổng nhiều năm, đủ điều kiện cho vay sau đại học, chuyên môn và tư vấn AEP.

Yêu cầu các ứng viên :

  • GPA từ 8.0 trở lên và phỏng vấn với AEP