Tôi tự hào giới thiệu chương trình học bổng 8 năm của chúng tôi. Bằng cách tạo ra một con đường từ các trường trung học của chúng tôi đến Đại học La Roche, chúng tôi giúp giảm bớt những lo lắng về cả học tập và tài chính mà cả học sinh và phụ huynh khi họ đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời quan trọng nhất này.

+ 4 năm tại trường trung học Kennedy + 4 năm tại đại học La Roche = 8 năm học với tổng giá trị học bổng lên tới 128,000$

Sự hấp dẫn của chương trình này là sự hiểu biết sâu sắc hơn về nền giáo dục Hoa Kỳ, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt hơn, giao tiếp xã hội tốt hơn với mối quan hệ sâu sắc hơn với bạn bè và gia đình người Mỹ, và cuối cùng, có cơ hội lớn hơn để vào các trường đại học tốt nghiệp hàng đầu và nhận được việc làm tại Hoa Kỳ.

Cả hai chương trình đều có những ưu điểm tùy thuộc vào nhu cầu của sinh viên, nhưng cả hai chương trình đều được hưởng hỗ trợ dài hạn của AEP với học bổng nhiều năm, được hỗ trợ vay sau đại học, chuyên môn và tư vấn bởi AEP.