Tôi tự hào giới thiệu chương trình học bổng 5 năm của chúng tôi. Bằng cách tạo ra một con đường từ các trường trung học của chúng tôi đến Đại học La Roche, chúng tôi giúp giảm bớt những lo lắng về cả học tập và tài chính mà cả học sinh và phụ huynh khi họ đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời.

+ 1 năm tại trường Trung học Greenville (Công lập) + 4 năm tại Đại học La Roche = 5 năm học với tổng 72,000$ giá trị học bổng

Học sinh có thể theo học trung học Hoa Kỳ chỉ trong một năm, nhưng vẫn nhận được bằng tốt nghiệp Hoa Kỳ và được đảm bảo nhận vào một trường đại học với bốn năm học bổng (tổng cộng 5 năm).

Sự hấp dẫn của chương trình này là sự hiểu biết sâu sắc hơn về nền giáo dục Hoa Kỳ, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt hơn, giao tiếp xã hội tốt hơn và mối quan hệ sâu sắc hơn với bạn bè và gia đình người Mỹ, và cuối cùng, có cơ hội lớn hơn để vào các trường đại học tốt nghiệp hàng đầu và nhận được việc làm tại Hoa Kỳ.

Chương trình học được hưởng hỗ trợ dài hạn của AEP với học bổng nhiều năm, được cho vay sau đại học, chuyên môn và tư vấn bởi AEP.