Kinh nghiệm luyện thi IELTS, TOEFL, GMAT …

IELTS Band 8

8 năm trước 0

Từ học tiếng Anh đến ôn luyện, thi và hậu IELTS

8 năm trước 1

Kinh nghiệm luyện thi IELTS từ đầu đến cuối

8 năm trước 0

Luyện IELTS 8.0 trong 2 tuần hay 1 năm?

8 năm trước 1

Nên làm gì trong 2 tuần trước khi thi IELTS

9 năm trước 1

Kinh nghiệm luyện thi IELTS 2 ngày đạt 6.5 (Phần 3)

9 năm trước 0

Kinh nghiệm luyện thi IELTS 2 ngày đạt 6.5 (Phần 1)

9 năm trước 1

TOEFL và IELTS – Nên chọn cái nào? Phần 3/3

9 năm trước 1

TOEFL và IELTS – Nên chọn cái nào? Phần 2/3

9 năm trước 1

TOEFL và IELTS – Nên chọn cái nào? Phần 1/3

9 năm trước 0


Đăng ký Miễn Phí - HD Apply HB Thạc Sĩ 100% trường SP Jain, Úc kỳ học 2021

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^