(Dựa theo kinh nghiệm của mình)

Úc có rất nhiều loại Visa và mỗi loại Visa đều có chức năng khác nhau. Visitor Visa subclass 600 sẽ phù hợp với 2 trường hợp:

1. Đi du lịch

2. Đi học (khóa học ngắn hoặc trao đổi dưới 3 tháng)

Đi trao đổi ngắn sẽ hợp lý với loại Visa này thay vì Student Visa vì:

1. Thời gian có kết quả nhanh hơn

2. Chi phí đóng cũng ít tiền hơn

Link đăng ký mình sẽ để dưới comment.

Mình đã tự đăng ký Visa này thành công sau 31 ngày và thấy bạn của mình chưa ai bị trượt Visa, tuy nhiên có thể có người đã trượt.

Số thời gian Visa có được Visa như sau:

25% số đơn: Dưới 1 ngày

50% số đơn: 6 ngày

75% số đơn: 26 ngày

90% số đơn: 37 ngày

Bạn sẽ phải đi quét vân tay và chụp hình, thông tin chi tiết thì họ sẽ gửi bạn.

Khi đăng ký sẽ có mục chứng minh tài chính, mặc dù nó ghi optional nhưng bạn nên để:

1. Tiền trong tài khoản ngân hàng

2. Sổ đỏ có tên bạn (có thể để sổ đỏ tiếng Việt nhưng nếu có bản dịch tiếng Anh thì tốt hơn)Việc này sẽ giúp chứng minh bạn có đủ tiền ở Úc và giúp cho việc có được Visa tốt hơn. Ngoài ra với các mục optional thì nếu bạn có thông tin cũng nên ghi vào.

Sau khi có được Visa, bạn nên in tờ chứng nhận Visa ra. Ngoài ra, bạn phải làm Digital Passenger Declaration (DDP) trước khi đáp xuống sân bay tại Úc. Cái này có thể làm 7 ngày trước khi bay.

Trước khi vào thì mình sẽ phải điền 1 đơn về mình có mang đồ ăn gì, có đi ra khu nông trại không,... Cái này cần khai thật vì ở sẽ có 1 vòng kiểm tra bởi chó để ngửi xem bạn có mang đồ ăn vào Úc không và họ rất gắt về việc này.

Chúc các bạn apply visa Úc thành công nếu có 🙂

Nguồn : https://www.facebook.com/mai.tuanminh.1