Hiện nay, số lượng học viên có nhu cầu tham khảo các bài luận về đề tài kinh tế tài chính, hoặc quản trị… ngày càng tăng cao. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc tế được nâng cao như hiện nay, những bài luận về chủ đề này bằng tiếng Anh lại càng được quan tâm hơn cả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn 4 mẫu bài luận tiếng Anh về kinh tế hoàn toàn miễn phí. Cùng theo dõi nhé!

1. Bài luận văn tiếng anh chuyên ngành kinh tế tài chính

Đề tài: Phân tích tầm hiểu biết của bạn về hiện tượng lạm phát tiền tệ hiện nay - Analyze the knowledge of money inflation matter currently.

Nội dung: Mở đầu bài luận được viết như sau:

All value in the economy is measured in terms of money. Our goods and services are sold for money, and that money is in turn exchanged for our goods and services.

Bản dịch: Tất cả các giá trị của nền kinh tế đều được đo lường bởi tiền tệ. Các hàng hóa và dịch vụ của chúng ta đều được bán để thu tiền và ta lại dùng thứ tiền đó để trao đổi lấy thứ hàng hoá và dịch vụ ta cần.

1 Tin tức

Bài luận tiếng Anh về kinh tế tài chính

Link tải hoàn toàn miễn phí: Bài luận tiếng anh về kinh tế tài chính

2. Bài luận văn tiếng anh chuyên ngành kinh tế tài chính thương mại

Đề tài: Trình bày hiểu biết của mình về quy luật cung cầu được áp dụng trong hoạt động thương mại hàng hóa - Describe the law of supply and demand in commercial activities.

Nội dung:

In the business world, it’s common to hear and see references to supply and demand. With that said, few individuals possess a thorough understanding of the idea and its wide-ranging impact on markets, prices, and consumers.

Bản dịch: Trong thế giới kinh doanh, việc nghe và xem các tham chiếu đến cung và cầu là điều phổ biến. Như đã nói, rất ít cá nhân có hiểu biết thấu đáo về ý tưởng và tác động rộng rãi của nó đối với thị trường, giá cả và người tiêu dùng.

Link tải hoàn toàn miễn phí: Bài luận tiếng anh về tài chính thương mại

2 Tin tức

Bài luận tiếng anh về tài chính thương mại

Các bài luận tiếng anh ngành kinh tế ngày càng có những yêu cầu khắt khe và nhiều chuẩn mực hơn trong quá trình làm bài. Vì vậy, để phục vụ tốt nhất nhu cầu đạt điểm cao trong các bài luận văn, bạn đọc có thể tham khảo dịch vụviết luận văn thuê bằng tiếng Anh của Tri Thức Cộng Đồng uy tín, chất lượng 100%.

3. Bài luận văn tiếng anh chuyên ngành kinh tế luật

Đề tài: Trình bày hiểu biết về pháp luật môi trường trong hoạt động kinh doanh hiện nay - Introduce the environmental law in business activities.

Nội dung:

The environmental practices of big businesses are shaped by a fundamental fact that for many of us offend our sense of justice. Depending on the circumstances, a business may maximize the amount of money it makes, at least in the short term, by damaging the environment and hurting people.

Bản dịch: Các hoạt động môi trường của các doanh nghiệp lớn được hình thành bởi một thực tế cơ bản là đối với nhiều người trong chúng ta, xúc phạm ý thức công lý của chúng ta. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, một doanh nghiệp có thể tối đa hóa số tiền kiếm được, ít nhất là trong ngắn hạn, bằng cách hủy hoại môi trường và làm tổn thương con người.

3 1 Tin tức

Bài luận tiếng Anh về kinh tế luật

Link tải bản full hoàn chỉnh miễn phí: Bài luận tiếng Anh về kinh tế luật

4. Bài luận văn tiếng anh chuyên ngành kinh tế quản trị

Đề tài: Phân tích áp lực cạnh tranh trong hoạt động quản trị kinh doanh - Analyze the competition pressure in business administration activities.

Nội dung:

Customers might not think about competition when they’re walking through the grocery store or making an online purchase, but it happens to be a cornerstone of business and the free economy that impacts every single thing that’s bought and sold.

Bản dịch: Khách hàng có thể không nghĩ đến sự cạnh tranh khi họ dạo qua cửa hàng tạp hóa hoặc mua hàng trực tuyến, nhưng đó là nền tảng của kinh doanh và nền kinh tế tự do tác động đến mọi thứ được mua và bán.

4 Tin tức

Bài luận văn tiếng anh về kinh tế quản trị

Link tải bài luận hoàn chỉnh: Bài luận văn tiếng anh về kinh tế quản trị

Có thể thầy, quá trình viết các bài luận văn tiếng anh về kinh tế cần đầu tư thời gian, công sức cũng như trải qua nhiều bước phức tạp. Do vậy, để cải thiện tối đa bài làm của mình, bạn đọc hãy tham khảo chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng về cách viết luận văn bằng tiếng anh cực hay và hữu ích cho mọi đối tượng.

Như vậy, với 4 mẫu bài luận tiếng Anh về kinh tế mà chúng tôi đã cung cấp ở trên, hy vọng bạn sẽ có thêm cho mình những nguồn tham khảo hữu ích. Chúc bạn giành được những kết quả cao trong bài luận tiếng Anh của mình. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để học thêm những mẹo hay giúp tăng điểm trong bài làm của bạn nhé!