Danh sách các sự kiện du học được sắp xếp theo tỉnh - thành và chủ đề cụ thể dành cho các thành viên trên Scholarship Planet.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[HN] Ngày hội Thông tin Học MBA và Thạc sỹ các chuyên ngành Kinh tế tại Vương quốc Anh 5:30 PM
[HN] Ngày hội Thông tin Học MBA và Thạc sỹ các chuyên ngành Kinh tế tại Vương quốc Anh @ Khách sạn Lotte
Jan 10 @ 5:30 PM – 8:00 PM
[HN] Ngày hội Thông tin Học MBA và Thạc sỹ các chuyên ngành Kinh tế tại Vương quốc Anh @ Khách sạn Lotte
Nếu bạn chọn con đường kinh doanh để phát triển sự nghiệp, hãy tạo một khởi đầu thuận lợi bằng cách theo học tại Vương quốc Anh, nơi có các trường kinh doanh hàng đầu[...]
11
12
[HCM] Ngày hội Thông tin Học MBA và Thạc sỹ các chuyên ngành Kinh tế tại Vương quốc Anh 5:30 PM
[HCM] Ngày hội Thông tin Học MBA và Thạc sỹ các chuyên ngành Kinh tế tại Vương quốc Anh @ Hội trường, Tầng 2, Đại học Ngân hàng
Jan 12 @ 5:30 PM – 8:00 PM
[HCM] Ngày hội Thông tin Học MBA và Thạc sỹ các chuyên ngành Kinh tế tại Vương quốc Anh @ Hội trường, Tầng 2, Đại học Ngân hàng
Nếu bạn chọn con đường kinh doanh để phát triển sự nghiệp, hãy tạo một khởi đầu thuận lợi bằng cách theo học tại Vương quốc Anh, nơi có các trường kinh doanh hàng đầu[...]
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31