sydney-2

Đại học Sydney mời các thí sinh đủ điều kiện thực hiện nghiên cứu sau đại học và bằng Thạc sĩ với chương trình nghiên cứu tại đại học này nộp đơn xin học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Sydney (USydIS). Mục tiêu của USydIS là thu hút những nghiên cứu sinh quốc tế hàng đầu để thực hiện các dự án nghiên cứu sẽ làm nổi bật các hoạt động nghiên cứu của trường đại học này.

Viện đào tạo:

Đại học Sydney ở Úc

Bậc / Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu sinh và Thạc sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nào

Số lượng học bổng:

Không quy định

Đối tượng:

Sinh viên quốc tế

Giá trị / thời hạn học bổng:

USydIS bao gồm học phí và sinh hoạt phí trong 3 năm, và có thể gia hạn một học kỳ đối với sinh viên học Tiến sĩ.

Điều kiện:

Dành cho học viên bắt đầu cả từ tháng 3 (Nghiên cứu đợt 2) và tháng 7 (Nghiên cứu đợt 3). Để biết thêm chi tiết về Lựa chọn Học bổng, vui lòng tham khảo tại trang Supplementary information for research scholarship applicants.

Hướng dẫn nộp hồ sơ:

No separate application for a USydIS Scholarship is necessary. Sinh viên phải cho USydIS thấy mong muốn được chọn của mình bằng hoàn thành các mục có liên quan trong mẫu đơn Nghiên cứu sinh. Để được xét duyệt, đơn đăng ký PHẢI được nộp về Văn phòng Tuyển sinh trước:

  • 31 tháng 7 của năm trước khi Nghiên cứu đợt 2 (tháng 3) bắt đầu
  • 15 tháng 9 của năm trước khi Nghiên cứu đợt 3 (tháng 7) bắt đầu

Vui lòng truy cập trang web chính thức để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng và tải mẫu đơn đăng ký.

Trang web:

http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/international_postgraduate_scholarships.shtml#usi

Yêu cầu:

Hạn chót nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Xem thêm thông tin: