Học bổng MA & PhD 2012-2013 lĩnh vực Khoa học xã hội tại Bangor University, Anh

Đăng bởi: Ngoc_Le 4 years ago

Trường Đại Học

Học bổng MA & PhD 2012-2013 lĩnh vực Khoa học xã hội tại Bangor University, Anh

Quốc Gia

Chuyên Ngành

Bangor University

Đơn vị cấp học bổng: Bangor University.

Sơ lược về học bổng:

Bangor University trao một lượng học bổng MA và PhD  cho niên học 2012-2013 dành cho sinh viên quốc tế có giá trị từ £1000 cho đến học bổng toàn phần.

Bangor University

Yêu cầu: Ứng viên được xét duyệt hồ sơ dựa trên thành tích học thuật, kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu đồng thời các thành tựu đạt được.
Lưu ý: Hồ sơ của ứng viên sẽ không được chấp nhận nếu không có CV.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 1 tháng 7 năm 2012.

Cách thức: Email và Qua đường bưu điện

Thông tin thêm: http://www.bangor.ac.uk/so/postgraduate/funding/index.php.en#Bursaries