Troy University riverfront-campus

Đại học Troy đang tìm kiếm các ứng viên xuất sắc cho Học bổng Giáo dục Quốc tế của mình. Học bổng được lập ra nhằm hỗ trợ các sinh viên quốc tế có mong muốn theo học chương trình Cử nhân tại đây

Đại học Troy là trường đại học tổng hợp công nằm tại Troy, Alabama, Mĩ. Trường được thành lập vào 26/02/1887 với tên gọi Troy State Normal School thuộc Hệ thống các trường Đại học bang Alabama và được quy định bởi Điều lệ của Bộ luật Alabama

Troy University Troy stadium big

Bậc học: Đại học

Ngành học: Các ngành học được giảng dạy tại trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng hỗ trợ mức học phí tương đương $5,779 (dựa theo 25 giờ học tín chỉ trong năm học đầu tiên) hoặc $7,224 (dựa theo 30 giờ học tín chỉ trong năm học đầu tiên)

Số lượng học bổng: Không có số lượng cụ thể

Học bổng có thể được nhận tại Mĩ

Yêu cầu:

  • Ứng viên phải theo học các khóa học học thuật toàn thời gian (ít nhất 12 giờ) mỗi học kì và duy trì được điểm GPA 2.5 trên 4.0
  • Học bổng chỉ trao cho bậc học Đại học

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/10/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp đơn online. Để nhận được học bổng, ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có GPA tại quê nhà tương đương hoặc cao hơn GPA 2.0 của Mĩ (hoặc hoàn thành xấp xỉ 70% trở lên)
  • Điền đầy đủ đơn xin học bổng
  • Nộp một bản CV 1 trang nói về thành tích bản thân
  • Hoàn thành các thủ tục nhập học các trước khi nộp đơn

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng chi tiết và phương thức ứng tuyển tại Đây